Nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Rất mong là với những kiến thức mà mình chia sẻ có thể giúp được phần nào cho những nhà đầu tư mới.

107 Articles Written18 Comments
Nến pin bar là gì?

Nến Pin bar là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Pin bar

Break out là gì

Break out là gì? Dấu hiệu nhận biết breakout thành công

Nonfarm là gì?

Nonfarm là gì? Nonfarm ảnh hưởng gì đến giao dịch của trader

Midcap là gì

Midcap là gì? Một số mã cổ phiếu midcap nổi bật trong năm 2022

Trái phiếu doanh nghiệp là gì

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp phá sản thì sao?

Trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu chính phủ là gì? Ai được mua trái phiếu chính phủ?

Trái phiếu ngân hàng là gì?

Trái phiếu ngân hàng là gì? Trái phiếu ngân hàng có rủi ro không?

WACC là gì?

WACC là gì? Hiểu về chi phí sử dụng vốn bình quân WACC

Chỉ số PMI là gì?

Chỉ số PMI là gì? Tầm quan trọng của chỉ số PMI trong đầu tư

Chỉ số CPI là gì?

Chỉ số CPI là gì? Cách tính chỉ số CPI đơn giản và chuẩn xác nhất

Chỉ số P/B là gì?

Chỉ số P/B là gì? Chỉ số P/B của doanh nghiệp bao nhiêu là tốt?

Đầu tư giá trị là gì?

Đầu tư giá trị là gì? Có phù hợp với xu hướng hiện nay không?

GDP là gì

GDP là gì? Ý nghĩa và cách tính GDP đơn giản, chuẩn xác nhất

Định chế tài chính là gì

Định chế tài chính là gì? Các mô hình định chế tài chính hiện nay

đầu tư tăng trưởng là gì

Đầu tư tăng trưởng là gì? Có khác gì so với cách đầu tư giá trị

Chi phí cơ hội là gì

Chi phí cơ hội là gì? Bạn có đánh mất đi các cơ hội của mình