Nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Rất mong là với những kiến thức mà mình chia sẻ có thể giúp được phần nào cho những nhà đầu tư mới.

88 Articles Written17 Comments
Midcap là gì

Midcap là gì? Một số mã cổ phiếu midcap nổi bật trong năm 2022

Trái phiếu doanh nghiệp là gì

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp phá sản thì sao?

Trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu chính phủ là gì? Ai được mua trái phiếu chính phủ?

Trái phiếu ngân hàng là gì?

Trái phiếu ngân hàng là gì? Trái phiếu ngân hàng có rủi ro không?

WACC là gì?

WACC là gì? Hiểu về chi phí sử dụng vốn bình quân WACC

Chỉ số PMI là gì?

Chỉ số PMI là gì? Tầm quan trọng của chỉ số PMI trong đầu tư

Chỉ số CPI là gì?

Chỉ số CPI là gì? Cách tính chỉ số CPI đơn giản và chuẩn xác nhất

Chỉ số P/B là gì?

Chỉ số P/B là gì? Chỉ số P/B của doanh nghiệp bao nhiêu là tốt?

Đầu tư giá trị là gì?

Đầu tư giá trị là gì? Có phù hợp với xu hướng hiện nay không?

GDP là gì

GDP là gì? Ý nghĩa và cách tính GDP đơn giản, chuẩn xác nhất

Định chế tài chính là gì

Định chế tài chính là gì? Các mô hình định chế tài chính hiện nay

đầu tư tăng trưởng là gì

Đầu tư tăng trưởng là gì? Có khác gì so với cách đầu tư giá trị

Chi phí cơ hội là gì

Chi phí cơ hội là gì? Bạn có đánh mất đi các cơ hội của mình

Giờ giao dịch chứng khoán

Giờ giao dịch chứng khoán của 3 sàn HoSE, HNX, Upcom

Chứng khoán cơ sở là gì?

Chứng khoán cơ sở là gì? Có gì khác với chứng khoán phái sinh?

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là gì? Cần lưu ý gì khi giao dịch phái sinh