Tính giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tính giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Giá đ

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền trong chứng khoán là ngày mà các cổ đông không được hưởng quyền tham gia vào một số hoạt động liên quan đến cổ phiếu của công ty, bao gồm việc chia cổ tức, phát hành cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ, và mua lại cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền được quy định trước đó bởi công ty và thông báo cho cổ đông, thường là một khoảng thời gian ngắn trước ngày thanh toán quyền. Trong khoảng thời gian này, các cổ đông có thể mua và bán cổ phiếu nhưng họ sẽ không được hưởng các quyền liên quan đến hoạt động trên.

Người mua cổ phiếu trên ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không được hưởng các quyền liên quan đến hoạt động đó, bởi vì người bán đã giữ lại quyền đó. Giá cổ phiếu sẽ giảm tương ứng với giá trị của quyền mà cổ đông không được hưởng tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

Công thức tính giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

    \[ P'=\ \frac{P+P_{\alpha } *\alpha -C}{1+\alpha +\beta } \]

Trong đó,

  • P’ là giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ)
  • P là giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường
  • Pα là giá cổ phiếu phát hành thêm, thông thường là 10.000 đ
  • α là tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm.
  • β là tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu.
  • C là cổ tức bằng tiền mặt nhận được trên mỗi cổ phiếu.

Có nên mua bán cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền không?

Việc mua bán cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền phụ thuộc vào chiến lược đầu tư và mục tiêu của từng nhà đầu tư. Tuy nhiên, có một số điểm mà nhà đầu tư cần lưu ý như sau:

  • Khi mua cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, nhà đầu tư sẽ không được hưởng các quyền lợi liên quan đến các hoạt động mà công ty sắp tiến hành.
  • Nếu nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền, họ có thể được hưởng quyền và do đó, giá trị cổ phiếu của họ được tăng lên.
  • Giá cổ phiếu thường sẽ giảm tương ứng với giá trị của quyền mà cổ đông không được hưởng.
  • Trong trường hợp cổ phiếu được mua với mục đích đầu tư ngắn hạn, việc mua bán cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền có thể gây ra rủi ro và không đáng để thực hiện.

Vì vậy, trước khi quyết định mua bán cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về công ty và các quyền lợi mà họ sẽ không được hưởng để đưa ra quyết định hợp lý và đảm bảo rủi ro thấp nhất. Đặc biệt, nên xem xét lại lịch sử các lần chốt quyền trước đó xem giá cổ phiếu thay đổi như thế nào để đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả.

Đăng ký
Notify of
guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận