Lương Gross và lương Net

Cách tính từ lương Gross sang lương Net

Bảo hiểm bắt buộc
Giảm trừ bản thân
Giảm trừ người phụ thuộc
Thu nhập chịu thuế
Mức thuế áp dụng (%)
Giảm trừ thêm
Thuế thu nhập cá nhân
Lương Net 

Lương Gross là gì?

Lương gross (còn được gọi là lương gross pay hoặc gross salary) là số tiền mà một nhân viên nhận được trước khi bị khấu trừ bất kỳ khoản thuế hoặc khoản trừ nào khác. Nó thường được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và là mức lương cơ bản của nhân viên trước khi bị trừ bất kỳ khoản phí nào.

Lương gross là một khái niệm quan trọng trong việc tính toán lương và các khoản trừ lương. Sau khi tính toán lương gross, các khoản trừ bao gồm các khoản đóng góp cho bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, các khoản giảm trừ khác và các khoản phí khác sẽ được khấu trừ để tính toán lương net (lương ròng), tức là số tiền mà nhân viên sẽ nhận được thực tế sau khi bị trừ các khoản này.

Lương Net là gì?

Lương net (còn được gọi là lương ròng) là số tiền mà một nhân viên nhận được sau khi bị khấu trừ các khoản thuế và các khoản trừ khác từ lương gross (lương cơ bản). Đây là số tiền thực tế mà nhân viên sẽ nhận được sau khi các khoản trừ được thực hiện.

Các khoản trừ có thể bao gồm các khoản đóng góp cho bảo hiểm xã hội, các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, các khoản nợ thuế, các khoản trừ khác được quy định bởi pháp luật hoặc thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Lương net là số tiền mà nhân viên thực sự nhận được sau khi bị trừ các khoản phí. Đây là số tiền mà họ có thể sử dụng để chi tiêu, tiết kiệm hoặc đầu tư.

Sự khác nhau giữa lương Gross và lương Net

Lương gross và lương net là hai khái niệm quan trọng trong việc tính toán lương của một nhân viên. Các khác nhau giữa lương gross và lương net là:

  1. Lương Gross (lương cơ bản) là số tiền mà nhân viên được thỏa thuận nhận trước khi bị khấu trừ bất kỳ khoản phí nào, trong khi đó, Lương Net (lương ròng) là số tiền thực sự mà nhân viên nhận được sau khi bị khấu trừ các khoản thuế và các khoản phí khác.

  2. Lương Gross được sử dụng để tính toán các khoản trừ, trong khi Lương Net được sử dụng để tính toán chi phí sinh hoạt hàng ngày của nhân viên.

  3. Lương Gross thường được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và là mức lương cơ bản của nhân viên trước khi bị trừ bất kỳ khoản phí nào, trong khi Lương Net là số tiền thực sự mà nhân viên nhận được vào tài khoản của họ sau khi bị trừ các khoản phí.

  4. Lương Gross thường cao hơn Lương Net do bị trừ các khoản phí. Lương Gross là số tiền mà nhà tuyển dụng phải trả cho nhân viên, trong khi Lương Net là số tiền mà nhân viên sẽ thực sự nhận được.

  5. Lương Gross được sử dụng để tính toán các khoản trừ bảo hiểm xã hội và các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, trong khi Lương Net là số tiền sẽ được sử dụng để chi tiêu, tiết kiệm hoặc đầu tư.

Tóm lại, Lương Gross và Lương Net là hai khái niệm khác nhau, và các khoản trừ từ Lương Gross đến Lương Net có thể làm giảm số tiền mà nhân viên thực sự nhận được.

Đăng ký
Notify of
guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận