Đầu tư chứng khoán chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Mình may mắn khi tiếp cận với chứng khoán từ sớm nên muốn chia sẻ lại điều gì đó cho mọi người.

3 Articles Written0 Comments