MoneyHub Portfolio

Danh sách các mã cổ phiếu đang trong watchlist

(Dữ liệu danh mục đầu tư được cập nhật liên tục vào mỗi cuối ngày)

Khu vực chỉ dành cho thành viên!
Để xem được nội dung, vui lòng nhập 6 ký tự cuối trong số tài khoản chứng khoán của bạn.

Bạn có biết?

Đây là danh mục được xây dựng bởi đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm. Hầu hết được phân tích cơ bản, xét trên các yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Có thể đầu tư nắm giữ 6 – 12 tháng, thậm chí có thể tích sản dài hạn.

Danh mục MoneyHub Portfolio được cập nhật mỗi tháng. Giá và các chỉ số khác được cập nhật mỗi cuối ngày.

Xem thêm: Phương pháp đầu tư Top DownHiệu quả đầu tư